Bli medlem i Aasgaard Gilde

Vi er nå ca. 175 medlemmer av Aasgaard Gilde. Som medlem får man invitasjoner til å være med på de arrangementene vi er med på eller lager selv. Målet vårt er at det kun skal oppleves som positivt å være med i Gildet, du kan få nye venner og bli med på nye prosjekter. Vi tar en påmeldings-avgift på kr. 1000,- som er en engangsbetaling. Vi har ingen årsavgift.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes